Tấn công các cụm Kubernetes qua lỗi API Kubelet misconfigure

Giới thiệu Kubelet là một agent trong từng node, có tác dụng quản lý tất cả container. Kubelet được giám sát, điều khiển bởi Control plane (hay còn gọi là Master), dùng để quản lý các node và các pod trong cluster. Ôn lại các kiến thức của Kubernetes, ta sẽ có một số kháiContinue reading “Tấn công các cụm Kubernetes qua lỗi API Kubelet misconfigure”