WaTF-Bank Write up [Part 1]

1. WaTF-Bank là gì? WaTF-Bank (What-a-Terrible-Failure Mobile Banking Application), là một app mobile được thiết kế như một App Banking ngoài đời thực, chứa 30 lỗ hổng khác nhau. Mục tiêu xây dựng app này là: Các nhà phát triển ứng dụng, lập trình viên và kiến trúc hệ thống có thể hiểu và cânContinue reading “WaTF-Bank Write up [Part 1]”

[Malware, Android] Nhúng mã độc vào trong ứng dụng Android?

  Bài viết hay note lại vào blog :D: https://blog.0x1115.org/2016/03/18/nhung-ma-doc-vao-trong-ung-dung-android/ Đừng bao giờ cài đặt các ứng dụng được chia sẻ miễn phí, tự do và dễ dàng download trên mạng xã hội. Hãy xem thật kĩ nguồn gốc và quyền mà ứng dụng đòi hỏi. Để điện thoại ra xa tầm tay trẻ emContinue reading “[Malware, Android] Nhúng mã độc vào trong ứng dụng Android?”