[Malware, Android] Nhúng mã độc vào trong ứng dụng Android?

  Bài viết hay note lại vào blog :D: https://blog.0x1115.org/2016/03/18/nhung-ma-doc-vao-trong-ung-dung-android/ Đừng bao giờ cài đặt các ứng dụng được chia sẻ miễn phí, tự do và dễ dàng download trên mạng xã hội. Hãy xem thật kĩ nguồn gốc và quyền mà ứng dụng đòi hỏi. Để điện thoại ra xa tầm tay trẻ emContinue reading “[Malware, Android] Nhúng mã độc vào trong ứng dụng Android?”