Top các CVE được khai thác nhiều nhất mọi thời đại (2017-now, keep updated)

Sau đây là top các lỗ hổng được hacker ưa chuộng nhất mọi thời đại (mọi thời đại là từ năm 2017 nhé ae :v). Có thể nói các bug hunter, hacker mà vớ được host có các lỗi này thì lại rất sướng, xiên không ngừng. Một phần các lỗi này ngày xưa cũngContinue reading “Top các CVE được khai thác nhiều nhất mọi thời đại (2017-now, keep updated)”

Lỗ hổng Log4j CVE-2021-44228

Giới thiệu Gần đây, một lỗ hổng phần mềm rất nghiêm trọng đã được công bố. Nó có mã định danh CVE-2021-44228 (log4shell). Lỗ hổng đã làm cộng đồng nghiên cứu bảo mật nói chung và cộng đồng những nhà phát triển Java nói riêng dậy sóng. Nguyênnhân nằm ở sự phổ biến của thưContinue reading “Lỗ hổng Log4j CVE-2021-44228”