Lỗ hổng Log4j CVE-2021-44228

Giới thiệu Gần đây, một lỗ hổng phần mềm rất nghiêm trọng đã được công bố. Nó có mã định danh CVE-2021-44228 (log4shell). Lỗ hổng đã làm cộng đồng nghiên cứu bảo mật nói chung và cộng đồng những nhà phát triển Java nói riêng dậy sóng. Nguyênnhân nằm ở sự phổ biến của thưContinue reading “Lỗ hổng Log4j CVE-2021-44228”